Hızlı prototipleme ve 3 boyutlu baskı (3D Printing) yöntemi olarak uzunca bir zamandır kullanılan teknolojinin endüstrileşen haline Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) diyoruz. Katmanlı Üretim, 3 boyutlu bir CAD modelin üçgensel kafes yüzeyli bir modele (STL) dönüştürülerek özel yazılımlarla katmanlara dilimlendikten sonra 3 boyutlu yazıcı vasıtası ile tabandan başlayarak katman katman ürünün oluşturulması işlemiyle gerçekleşmektedir. Üretim tekniklerine göre sınıflara ayrılan birden çok teknoloji mevcuttur. ASTM’in (Amerikan Malzeme ve Test Etme Derneği) konuyla ilgili komitesi tarafından hazırlanan F2792-12a Katmanlı Üretim Teknolojileri Terminoloji Standardı’nda üretim tekniklerine göre 7 farklı sınıfa ayrılmıştır. Bu katmanlı üretim teknoloji snıfları; yapıştırıcı püskürtme, yönlendirilmiş enerji biriktirme, malzeme ekstrüzyon, malzeme püskürtme, toz zeminde füzyon, levha laminasyon ve teknede fotopolimerizasyondur. Katmanlı üretim teknolojilerinden en önemlisi malzeme ekstrüzyon tekniği ile üretim yapan FDM (Fused Deposition Modeling) teknolojisidir ve eriyik yığarak modelleme manasına gelmektedir. Dünyada kullanılan 3 boyutlu yazıcıların yaklaşık %70’inin FDM teknolojisini kullandığı tahmin edilmektedir.

katmanlı_üretim_teknolojileri_v1