Aerosol Jet® Teknolojisi

Aerosol Jet sistemleri çok hassas detaylara haiz elektronik, yapısal ve biyolojik paternleri neredeyse tüm altlıkların üzerine basma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kimileri Aerosol Jet Teknolojisi’ni mürekkep püskürtme yöntemine benzetir, ancak patentli bu süreç tamamen farklıdır. Püskürtülecek malzeme ultrasonik ve/veya pnömatik bir sistem ile atomize edilir. Daha sonra malzemenin damlacık boyutları bir “virtual impactor” kullanılarak daha da düşürülebilir. En son aşamada oluşturulan malzeme jeti, yığma kafasında gaz kullanılarak aerodinamik olarak odaklanır ve  yığma işlemi gerçekleştirilir. Teknoloji Gümüş, Bakır, Nikel, Polimer ve Teflon gibi çok çeşitli malzeme ile çalışabilmektedir.. Bu teknoloji ile 3D bir parçanın yüzeyine devre çizilebildiği gibi, elektronik ürünler üretebilmek de mümkündür.

optomec_4

Aerosol Jet Teknolojisinin Avantajları

optomec_5

alt 10 mikrona kadar boyutlandırma özelliği
alt 100 nm’den ince katman yığabilme
alt Birçok malzeme seçeneği
alt 1- 1,000 cP arası malzeme vizkoziteleri
alt Nanomalzeme yığma özelliği
alt Düzlemsel olmayan yüzeylere uygulanabilme
alt Düşük Sıcaklıkda İşleyebilirlik