Nasıl STL uzantılı dosya oluşturulur?

[accordion class=’accord3′]

[slide name=”Alibre”]

 • File
 • Export
 • Save As > STL
 • Dosya adını girin
 • Save

STL ayarları: STL ayarlarının değiştirilmesi ve +90’ın önerisi

 • Tools > Options
 • File Types tab
 • Configure File Types: STL
 • Normal Deviation: 5

(Daha küçük sapmalarda(deviation) daha düzgün dosya oluşur ama dosya boyutu büyür)

[/slide]

[slide name=”AutoCAD (Versiyon: R14-2000i)”]

 • Komut satırına “FACETRES” yazın
 • FACETRES’i 1 ile 10 arasında ayarlayın. (STL üçgenleri için 1 düşük çözünürlük ve 10 yüksek çözünürlüktür)
 • Komut satırına “STLOUT” yazın
 • Objeleri seçin
 • Binary olması için “y” yazın
 • Dosya adını girin

[/slide]

[slide name=”I-DEAS”]

 • File > Export > Rapid Prototype File > OK
 • Prototip yapılacak parçayı seçin
 • Prototype device > SLA500.dat > OK
 • “absolute facet deviation”  değerini 0.000395’e ayarlayın
 • Binary seçeneğini seçin > OK

[/slide]

[slide name=”IronCAD”]

 • Parçaya sağ tıklayın
 • Part properties > Rendering
 • “Facet Surface Smoothing” değerini 150 yapın
 • File > Export
 • .STL seçin

[/slide]

[slide name=”Mechanical Desktop”]

 • AMSTLOUT komutunu kullanarak STL dosyası export edebilirsiniz
 • Aşağıdaki konut satırı seçenekleri STL dosya kalitesini etkiler. Bu yüzden uygun dosya oluşturmak için ayarlanmalıdır.
  • Angular Tolerance – Bu komut komşu üçgenlerin dikmeleri arasındaki açıyı sınırlar. Default ayarı 15 derecedir. Açıyı azaltmak STL dosyasının çözünürlüğünü arttıracaktır.
  • Aspect Ratio – Bu ayarlarla ‘facet’in  Yükseklik/Genişlik oranını ayarlamanızı sağlar. Ayarı 1 yapmak yükseklik ve genişliğin eşit olması anlamına gelir. Default ayarı 0’dır ve ihmal edilir
  • Surface Tolerance – Bu ayarla ‘facet’in kenarı ile gerçek geometri arasındaki en büyük uzaklık kontrol edilir. Bunu 0.0000 ayarlamak ihmal anlamına gelir.
  •  Vertex Spacing – Bu ayarla ‘facet’ kenarlarının boyutları ayarlanabilir. Default ayarı 0.0000’dır ve ihmal edilir

[/slide]

[slide name=”ProEngineer”]

 • File > Export > Model
 • STL dosya tipini seçin
 • “Chord height” değerine 0 girin. Bu alan en uygun minumum değeri alacaktır.
 • “Angle Control” değerine 1 girin
 • OK

[/slide]

[slide name=”ProE Wildfire”]

 • File > Save a Copy > Model
 • Change type to STL (*.stl)
 • “Chord height” değerine 0 girin
 • “Angle Control” değerine 1 girin
 • OK

[/slide]

[slide name=”Rhino”]

 • File > Save As
 • Dosya tipini seçin > STL
 • Dosya adını girin
 • Kaydet
 • Binary STL dosyasını seçin

[/slide]

[slide name=”SolidDesigner (Versiyon 8.x)”]

 • File > Save
 • Dosya tipini seçin > STL
 • Parçayı seçin
 • OK

[/slide]

[slide name=”SolidEdge”]

 • File > Save As
 • Save As > STL
 • Options
 • “Conversion Tolerance” değerini “Inches of Millimeters” ayarlayın
 • Save

[/slide]

[slide name=”SolidWorks”]

 • File > Save As
 • < Save As>  türünü STL olarak seçin
 • Options > Fine > OK
 • Save

STL ayarları: STL ayarlarının değiştirilmesi ve +90’ın önerisi

 • File > Save As
 • STL > Options
 • Daha düzgün STL dosyası için çözünürlüğü “Custom” olarak ayarlayın
 • “deviation” değerini 0.004 mm(0.0005in) yapın
 • “Angle” değerini 5 yapın

(Daha küçük sapmalarda(deviation) ve açılarda(angle) daha düzgün dosya oluşur ama dosya boyutu büyür)

[/slide]

[slide name=”Think3″]

 • File > Save As
 • Save As > STL
 • Save

[/slide]

[slide name=”Unigraphics”]

 • File > Export > Rapid Prototyping
 • “Output type” seçeneğini Binary olarak ayarlayın
 • “Triangle Tolerance” değerini 0.0025 yapın
 • “Adjacency Tolerance” değerini 0.12 yapın
 • “Auto Normal Gen” On yapın
 • “Normal Display” Off yapın
 • “Triangle Display” On yapın

[/slide]

[slide name=”CADKey”]

 • Export menüsünden Stereolithography seçeneğini seçin
 • Dosya adını girin
 • OK’ye basın

[/slide]

[slide name=”Inventor”]

 • Save Copy As
 • STL dosyasını seçin
 • Options > Set to High (yüksek kalite yüzey için)
 • Dosya adını girin
 • Save

Not: Ayarı “High” yapmak dosya boyutunu da büyütecektir. Bir saç kurutma makinesi örneğinde, ayarı “Low”, “Medium” veya “High” olarak değiştirmek, Inventor dosyasını sırasıyla 6.7MB, 17.6MB ve 50MB yapar. Aşağıda örnek dosyanın değişik ayarlardaki görüntüleri vardır:

[/slide]

[slide name=”3D Studio Max”]

 • Önce hataları kontrol edin
 • STL parçasının yüzeyleri tam ve kapalı olmalıdır.Parçanızı STL olarak export etmeden önce “STL-Check modifier” kullanarak geometrinizi test edin.
 • Parçayı seçin
 • <Modify>’a tıkla
 • <More…> ‘a tıkla
 • “Object-Space Modifiers” altından “STL-Check”i seç
 • Seç  <Check>
 • Eğer hata yoksa dosyayı STL olarak export et:
 • <File> <Export>
 • <Save as type> dan “StereoLitho [*.STL]” u seç
 •  <Save in> den kaydedilecek yeri seç
 • Doya adını gir <File name>
 • <Save>
 • <OK>
 • Export  STL diyaloğu:
 • Object Name: STL formatında kaydedeceğiniz dosya adını belirleyin.
 • Binary/ASCII: STL çıktı dosyasını “binary” veya “ASCII” olarak seçin. ASCII dosyası “binary” STL dosyasında çok daha büyüktür.
 • Selected Only: Sadece 3D Studio ekranında seçtiğiniz parçayı export eder.

[/slide]

[slide name=”ADT”]

 •  AEC parçasını seçin . 3D SOLID menüsüne gidin ve  “convert to 3D SOLID” i seçip  Enter’a basın
 • Sonra karşınıza bir seçenek çıkacak: Erase selected object [Yes/No]  <Yes>: Y yazıp Enter’a basın
 • Tüm  AEC parçaları aynı işlemle 3D Solid olarak çevrilir.
 • STL çıktısı için tek bir katı seçin… (STL olarak export etmek için tek BİR katı olmalıdır)
 • Komut: stlout
 • Parçaları seçin: Parçayı istediğiniz herhangi bir yöntemle seçin ve işiniz bitince Enter’a basın
 • Create a binary STL file? [Yes/No] <Yes>: Y yazıp Enter’a basın

[/slide]

[slide name=”Revit”]

Revit doğrudan dosyayı STL olarak export etmemize izin vermez. Önce dwg dosyası olarak kaydederiz ve AutoCAD olarak açıp STL dosyası oluştururuz.

 • 3D view’a git
 • File menüsünden Export CAD formatı seç
 • Bir diyalog kutusu açılacak
 • “Option” ı seç
 •  (3D view only) seçeneğine kadar aşağı in ve 3D polymesh’i seç.
 • <Save as type> tan ” AutoCAD 2004 DWG ” yi seç
 • Kaydedilmiş AUTOCAD dosyasını aç
 • Komut satırına <Explode> yazıp
 • Parçaları seç ve  entera bas
 • Tüm parçalar 3 boyutlu katıya dönüştü
 • STL çıktısı için tek bir katı seçin… (STL olarak export etmek için tek BİR katı olmalıdır)
 • Komut satırına < stlout> veya <export > yazıp enter a basın
 • Parçaları seçtikten sonra enter a basın
 • Create a binary STL file? [Yes/No] <Yes>: Y yazıp Enter’a basın

[/slide]

[/accordion]